Mitä kursseilla tehdään?

Uskon, että jokainen elävä olento haluaa, syvällä sisimmissään, tulla nähdyksi todellisena itsenään ja tulla positiivisessa hengessä autetuksi kasvamaan kohti omaa, yksilöllistä potentiaaliaan.

Hevoset kutsuvat meitä näkemään ja vahvistamaan sitä arvokkuutta, syvyyttä ja lämpöä, joka asuu sekä hevosten että ihmisten ytimessä.

.
.

YKSILÖLLISIÄ ASKELEITA KOHTI YHDESSÄOLOA

Kaiken perustana on oppia ymmärtämään ja tunnistamaan sekä hevosen että ihmisen todellinen olemus, myös mahdollisten suojamuurien tai kunnianhimoisten kerrosten takaa, sekä sallimaan ja kannustamaan avointa, aitoa ilmaisemista.

Tätä kautta rehellinen ja pehmeä yhteistyö voi alkaa muodostumaan; yhdessäolo jossa sekä hevonen että ihminen edustavat:

    • sisäistä ja ulkoista tasapainoa
    • pehmeyttä ja selkeyttä yhdessä
    • iloa ja keveyttä
    • avoimuutta
    • henkistä ja fyysistä valmiutta suoriutua tehtävistään

.

On hevosten luonto kysyä meiltä kysymyksiä. Meidän vastuumme on huokua tietoisia ja viisaita vastauksia, eikä rankaista hevosta kysymyksen esittämisestä.

.

Askeleet, joita käytännössä teemme ovat hyvin yksilöllisiä ja voivat vaihdella suurestikin eri ihmisten, hevosten ja vaiheiden välillä. Askeleet muuttuvat kuten mekin muutumme; totuuteen ei ole toistettavaa metodia tai temppua.

Tärkeä askel saattaa olla auttaa hevosta, tai ihmistä, pääsemään yli esimerkiksi sulkeutuneisuudesta, kovasta/ epäherkästä asenteesta, pelosta tai vääränlaisesta ‘johtajuus’mallista. Tilalle näytetään esimerkillä ihan toisenlaista mallia.

Meidän tulee katsoa kokonaiskuvaa niin paljon kuin mahdollista ja löytää vastauksia sieltä. Samalla, joskus pieni käytännöllinen yksityiskohta voi jo luoda suuren muutoksen.

.

Varmistetaan, etteivät itsekkäät toiveet tai kunnianhimot johda meitä; ne tekevät meidät sokeaksi. Vilpittömyys ja aitous saavat johtaa joka askeltamme.

.

Me ehdottomasti emme pakota hevosta elämään kahden vaihtoehdon kanssa: tee kuten sanomme tai saat epämukavaa aikaa. Polku, jossa ansaitaan asema syvästi ymmärtävänä ja kannustavana oppaana, johtajana, ja saadaan hevosen kunnioitus kunniallisin ja rehellisin keinoin on erilainen polku; sitä polkua me kuljemme.

.

KAIKKI MITÄ TEEMME, ON OLEMISEN MUOTOJA

Mitä enemmän sekä hevonen että ihminen oppivat ilmaisemaan itseään avoimesti, sitä enemmän voi syntyä aitoa yhdessä oppimisen iloa. Mutta:

Mikään ei ole koskaan vain ‘tekemistä’; jos me kohdistamme mielemme liian fiksautuneesti johonkin, kykymme nähdä laajasti kapenee ja alamme menettää tietoisuutta, pehmeää katsetta, rauhallista hengitystä ja ymmärrystä sydämestä. Kaikki edellä mainitut asiat ovat perusta, jolle luottavainen yhteys hevoseen syntyy.
.

Silmät ja sydän avoimina kohti maailmaa, hevosta ja itseämme.

.

.

Kaiken mitä ‘teemme’ tulisi siis olla todellisen läsnäolon ja opastuksen eri muotoja: olemista. Todellinen läsnäolo ei ole vain maali vaan aloituspiste jota alamme laajentamaan kaikkeen mitä teemme.

.

AITO VAHVUUS JA RAUHA

Samalla kun pysymme rauhallisina ja tietoisina meidän täytyy silti oppia keskittymään; hevonen saattaa tarvita kaiken omistautuneisuutemme, rauhallisuutemme ja opastuksemme.

Suoraselkäisyys, moraalisuus ja varmuus voivat toimia totuutenamme silloinkin, kun sisällämme on vielä epävarmuutta. Tiedostamisen ja tunnistamisen avulla voimme valita ja kasvaa sisäisen tasapainoon, levollisuuteen ja aitoon voimaan.

.

Yritys inttää, ettei sisässämme ole epävarmuutta, ei ole vahvutta. Tunteita ei voi käsitellä päättämällä vaan tunnistamalla, ymmärtämällä ja kohtaamalla.

.

.

Polku kulkee sellaisten tilanteiden kautta, jotka eivät ole ihan liian vaikeita, mutta jotka kutsuvat meitä avartumaan ja oppimaan lisää. Tämä totuus pätee niin ihmisiin kuin hevosiinkin.

.

KEHOTIETOISUUS

Kehotietoisuuden merkitys hevosten kanssa olemiseen on erittäin merkittävä ja se toimii tärkeänä osana kursseja -tosin avoimilla kursseilla sen osuus on vielä rajallinen.

Kun aikaa on tarpeeksi ja olosuhteet ovat suosiolliset, kehotietoisuus saa enemmän aikaa ja huomiota kurssilla. Erillisillä kehotietoisuus-kursseilla ja muiden tuttujen ryhmien kanssa on myös mahdollista antaa enemmän aikaa tälle tärkeälle aiheelle.

.

***

 ASIAKKAAN KYNÄSTÄ

Kurssien tunnelmista kertovat paremmin osallistujat itse, joten palautteita löydät kohdasta ‘Heijastuksia’. Tässä myös artikkeli asiakas Lauralta, jossa hän kertoo kokemuksiaan monelta kurssilta. Artikkeli on julkaistu I.H.Ahaa-järjestön jäsenlehdessä.

******************************

I.H.Ahaan jäsenlehti kesä 2011

Nooran kurssi avasi ovet täysin uudenlaiseen lähestymistapaan. Kohtaamiset hevosen kanssa kurssilla olivat juuri sitä, mitä olin jo pitkään kaivannut: yhteistyötä ja molemminpuolista vuorovaikutusta. Vuosien ajan olin kyselemättä vaatinut hevosilta työtä itseni eteen, mutta nyt koin viimein, että voin vastavuoroisesti myös antaa niille jotain. Astuttuani tälle polulle ei paluuta ole ollut.

Mitä Nooran kursseilla sitten tehdään? Tähän kysymykseen on joskus ylllättävän vaikea vastata. Kurssi on jokaiselle osallistujalle hyvin henkilökohtainen kokemus -matka, jolla käsitellään syviä tunteita ja ajatuksia. Jokaisella meistä on omat tunteemme: pelot, kokemukset ja ilot, kukin osallistuja käsittelee niitä omalla tavallaan ja syvyysasteellaan.

Ulkopuolisen silmin saattaa joinain hetkinä näyttää siltä, että kurssilla tehdään hyvin vähän mitään konkreettista hevosen kanssa. Kaiken ydin on oleminen: ihmisen tulisi olla koko sydämellään ja ajatuksillaan läsnä tässä hetkessä, itsensä ja hevosen kanssa. Ei murehtia menneitä, ei murehtia tulevaa. Kursseilla pyritään löytämään tämä tunne ryhmäkeskusteluissa, käytännön harjoituksissa ja ennen kaikkea hevosen kanssa.

 Ihmisen ja hevosen kommunikaatio rakentuu itsensä löytämiseen tässä ja nyt. Silloin hevonenkin voi koskettaa ihmistä, luottaa oikeudenmukaiseen ja turvalliseen oppaaseensa. Kun tämä yksinkertaiselta kuulostava, mutta tänä päivänä meille ihmisille hyvinkin vaikea peruspilari on kunnossa, ei rajoja enää ole: tässä hetkessä lepäävä, sinut itsensä kanssa oleva ihminen voi hevosensa kanssa alkaa tehdä lähes mitä vain. Kun molemmat ovat läsnä yhdessä, toisiaan kuunnellen ja ymmärtäen, tekniset vaikeudet häviävät ja elämän tanssi voi alkaa.

Itse olen Nooran kursseilla saanut kokea juuri tällaista, vaikeasti sanoin kuvattavia hetkiä. Hetkiä, jolloin aika tuntuu toisaalta pysähtyvän ja ympäröivä maailma menettävän merkityksensä: olemme vain kahden hevosen kanssa, hyvin lähekkäin. Toisaalta ympäristön koko ajan tiedostaen, nähden maailman kauneuden.

Itsensä kuunteleminen ja kehossaan läsnäoleminen on auttanut minua myös tavallisessa arjessa, jossa oma ääni tuntuu välillä katoavan kiireen hälinään. Miksi minun tulisi olla läsnä kehossani vain ollessani hevosten kanssa? Olen alkanut ymmärtää, että itsensä kuunteleminen on tärkeää missä ja milloin tahansa. Paahtamalla sokeasti kohti maalailemiani pilivilinnoja ilman, että kuuntelen kehoni viestejä tänään, en ehkä koskaan pääse perille.

Nooran kurssit eivät siis ole vaikuttaneet vain pyrkimykseeni olla hevosten kanssa niitä kuunnellen ja molemminpuolisesti vuorovaikuttaen, vaan koko muuhun elämääni. Oppimalla hyväksymään itseni ja olemalla koko ajan läsnä kehossani voin parantaa omaa hyvinvointiani. Elämä ei ole ‘osa-aika olemista’. Ihmisen tulisi kuunnella sydäntään, kehoaan ja ympäristöään kaikkialla, ei vain hevosten kanssa. Tässä asiassa hevoset ovat mitä parhaimpia opettajia.

<<—–Takaisin kohtaan ‘Kurssit’